Υπηρεσίες

Η λογοπεδικός Βικτώρια Πολατίδου προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, πρόγνωσης,
διάγνωσης και αποκατάστασης για τις εξής διαταραχές:

image-152901-divider.png?1442394944872

Εξελικτικές Διαταραχές Λόγου:
 1.  Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)
 2.  Γλωσσική Καθυστέρηση ή Ανωριμότητα
 3. Πραγματολογικές Διαταραχές
 4. Διαταραχές στη Γνωστική Ανάπτυξη (νοητική υστέρηση)

Εξελικτικές Διαταραχές Ομιλίας:
 1. Εξελικτικές Φωνολογικές Διαταραχές
 2. Εξελικτικές Αρθρωτικές Διαταραχές

Νευρολογικές Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και Επικοινωνίας:
 1. Πολλαπλές Διαταραχές που οφείλονται σε Εγκεφαλική Παράλυση
 2. Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις - τραύματα, νεοπλασματικές ασθένειες)
 3. Επίκτητες Διαταραχές του Γραπτού Λόγου
 4. Νευρολογικές Αρθρωτικές Διαταραχές (δυσαρθρία, δυσπραξία)

Διαταραχές στην Κατάποση - Δυσφαγία: 
 1. Δυσφαγία Παιδιών
 2. Δυσφαγία Ενηλίκων
Διαταραχές οι οποίες αποκαθίστανται με εναλλακτική - επαυξημένη επικοινωνία ή επικοινωνιακά βοηθήματα:
 1. Εναλλακτικά επικοινωνιακά βοηθήματα της ομιλίας (ηλεκτρονικά και μη)
 2. Συστήματα συμβόλων και νοημάτων
 3. Επικοινωνιακά βοηθήματα για πρόσωπα με λαρυγγεκτομή

Βαρηκοΐα - Κώφωση - Ακουολογία:
 1. Ακουολογία
 2. Βαρηκοΐα – κώφωση
 3. Κοχλιακά Εμφυτεύματα

Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες ψυχιατρικές διαταραχές:
 1. Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
 2. Διάχυτη Επικοινωνιακή Διαταραχή
 3. Άλλα Σύνδρομα του Αυτιστικού Φάσματος
 4. Πραγματολογικές Διαταραχές
 5. Εκλεκτική Αλαλία
 6. Διαταραχές της συμπεριφοράς
 7. Σύνδρομα Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
image-152901-divider.png?1442401449016
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Διαταραχές στη Ροή της Ομιλίας:
 1. Τραυλισμός
 2. Δυσχέρεια στη Ροή της ομιλίας
 3. Ταχυλαλία

Διαταραχές του Γραπτού Λόγου:
 1. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία
 2. Επίκτητη Δυσλεξία στην παιδική ηλικία

Γναθοπροσωπικές Δυσμορφίες και Δυσπλασίες της στοματικής κοιλότητας και του προσώπου:
 1. Σχιστίες
 2. Δυσλειτουργίες του υπερωιο-ρινοφαρυγγικού σφιγκτήρα - Ρινολαλίες
 3. Αρθρωτικές Διαταραχές που οφείλονται σε παραλλαγές στην ανατομία και φυσιολογία της στοματικής κοιλότητας και του προσώπου
Διαταραχές Φωνής και Λαρυγγεκτομή:
 1. Δυσφωνίες
 2. Λαρυγγεκτομή - Οισοφαγική Ομιλία

Νευρολογικές Διαταραχές Ενηλίκων:
(Καρδιακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Εκφυλιστικές Νευρολογικές Παθήσεις)
 1. Αφασία – Δυσφασία
 2. Δυσαρθρίες - Δυσπραξίες
 3. Επίκτητη Δυσλεξία - Δυσορθογραφία
 4. Γνωστικές Διαταραχές - Άνοια
image-152933-ypiresies.jpg?1442411080449